Een actieplan voor élk dorp

Onze dorpen maken Peer sterker. Daarom werken we aan een uitgebreid masterplan dat de sterktes van onze dorpen naar voren haalt en de basis vormt voor investeringen in o.a. infrastructuur, het inzetten op verkeersveiligheid en het plannen van woningen. Afgelopen jaar werd al druk geparticipeerd en werden bevoorrechte getuigen gehoord. Er staat heel wat te gebeuren!

Grote-Brogel en Erpekom

Om Grote-Brogel sterker te maken, wordt er op dit moment hard gewerkt aan een “Masterplan”! Dit is een plan dat de sterktes van het dorp naar voren haalt en de basis is voor investeringen in o.a. infrastructuur, het inzetten op verkeersveiligheid en het plannen van woningen. Afgelopen jaar werd al druk geparticipeerd en werden bevoorrechte getuigen gehoord. Dat zal dan héél binnenkort resulteren in een uitgebreid masterplan voor Grote-Brogel, dat vervolgens uitgevoerd kan worden!

In Erpekom situeren de uitdagingen zich vooral op het vlak van verkeersveiligheid met de aanpak van enkele belangrijke kruispunten en verbindingen. Ook in het kleinste dorp van Peer is het belangrijk dat mensen verbonden zijn, aangenaam kunnen wonen,… kortom: zich thuis voelen! Waarom niet werken met een heus dorpsbudget waarmee de inwoners zelf aan de slag kunnen?

Het team van Grote-Brogel en Erpekom staat klaar om ook hun buurt sterk te maken! Ontdek hieronder de straffe plannen, voor én door Grote-Brogel én Erpekom.

› Infrastructuur in Grote-Brogel.
Smeetshofweg & rotonde [met stempel prioriteit nr. 1]
 • Geen vierarmig kruispunt, maar een nieuwe rotonde (op vraag van de Brogelaars)
 • Omlegging Smeetshofweg, met respect voor het Heilig Hart-beeld. En waarom geen verlichting achter de te herplaatsen glasramen van de historische elektriciteitscabine?

Een nieuw centrum voor Grote-Brogel
 • Nieuwe woongelegheden, met ook aandacht voor kleinere woningen voor o.a. senioren
  • op de site van het oude gemeentehuis
  • op de site van de oude spinnerij in samenwerking met de nieuwe eigenaars
 • Opwaarderen oud Brueghelheem in samenwerking met Kerkfabriek en Brueghelheem. Zo kan er ook een oplossing komen voor de huisvesting van Fanfare en KSA.
 • Een aaneenschakeling van verschillende gezellige pleintjes en groenplekken. Op die manier kan het centrum van Grote-Brogel verbonden worden met de Abeekvallei!
 • Een buurtwinkel in Grote-Brogel: we scheppen mogelijkheden en subsidies, waarmee privé-investeerders aan de slag kunnen.
› Mobiliteit & verkeersveiligheid in Grote-Brogel.
 • Herbekijken van de verkeerscirculatie in Grote-Brogel. De recente aanleg van de Exelmansstraat biedt mogelijkheden voor een veiligere verkeersafwikkeling. Dit is onderdeel van het Masterplan. Hierbij zal er ook bijzondere aandacht zijn voor de verkeersveiligheid op de Smeetshofweg en Laarderweg.
› Vrije Tijd in Grote-Brogel.
Bij gezond leven hoort ook voldoende beweging. Daarom gaan we voor een loop- en wandelpiste door het centrum van Grote-Brogel.
› Fietspaden in Grote-Brogel en Erpekom.
Als onderdeel van onze fietsdeal de komende 12 jaar.
 • Een fietsveilige verbinding van Grote-Brogel naar Peer Centrum, vrijliggend van het autoverkeer
 • Vrijliggend/aanliggend fietspad langs de Deusterstraat (afgestemd op het project in Meeuwen)
 • Verbetering fietspad Erpekommerweg
› Infrastructuur/mobiliteit & verkeersveiligheid en Erpekom.
 • Een veilige fietsoversteekplaats op het kruispunt van de Deusterstraat met de Erpekommerweg en de Mgr. Broekxstraat.
 • Structurele oplossing voor het ‘gevaarlijke kruispunt’ Smeetshofweg/Baan naar Bree/Erpekommerweg (hiervoor blijven we ijveren bij de eigenaar van deze gewestweg, de Vlaamse overheid).
› Een eigen budget in Erpekom.
We starten bij de ambities van de inwoners van Erpekom en maken jouw ideeën direct realistischer door een eigen in te vullen budget van bijvoorbeeld 50.000 euro te voorzien. Nieuwe voetpaden? Meer groen in de straat? Een dorpsevenement? Nieuwe zitbanken? Jullie beslissen samen!

Benieuwd naar de mensen die Peer voor u sterker willen maken? Ze komen uit alle plaatsen van Peer, maar hebben één gemeenschappelijk doel: Peer klaarmaken voor de toekomst.