Een actieplan voor élk dorp

Onze dorpen maken Peer sterker. Daarom werken we aan een uitgebreid masterplan dat de sterktes van onze dorpen naar voren haalt en de basis vormt voor investeringen in o.a. infrastructuur, het inzetten op verkeersveiligheid en het plannen van woningen. Afgelopen jaar werd al druk geparticipeerd en werden bevoorrechte getuigen gehoord. Er staat heel wat te gebeuren!

Wijchmaal

Wijchmaal heeft al een sterke basis én héél veel mogelijkheden om Wijchmaal in de toekomst nog sterker te maken. De komende jaren wordt er in Wijchmaal volop gebouwd. Het resultaat van heel wat denk- en planwerk de voorbije jaren. Daarnaast ligt de opportuniteit op tafel om in Wijchmaal een parkgebied te creëren met interessante doorsteken van de kerk tot “Wijchmaal station”. Dat biedt voor iedereen kansen! En wat te denken van een Spartacushalte (tram/trein) in Wijchmaal waardoor je op 20 minuten in Hasselt bent? Wij willen hiervoor absoluut blijven ijveren bij de Vlaamse en federale overheid.

Het team van Wijchmaal staat klaar om ook hun buurt sterk te maken! Ontdek hieronder de straffe plannen, voor én door Wijchmaal.

› Infrastructuur.
Het voorzien van een multifunctionele groenruimte rond Sint-Elisabeth (in overleg met de buren, bewoners, kinderen, de scholen en het begeleidingscentrum) met bijzondere aandacht voor:
  • een goede afwikkeling van het busverkeer voor en na schooltijd
  • voldoende parking

Nieuwe woningen in Wijchmaal:
  • nieuwe verkaveling Hoevestraat/Kapelstraat
  • omgeving binnengebied aan de Langegrachtweg

Bijkomende ontwikkeling (bv. diensten & ondernemers) in en rond een toekomstige Spartacushalte.
› Verkeersveiligheid en mobiliteit.
  • Evaluatie veiligheid Peerderbaan (kruispunt met de verkeerslichten)
  • Een mobihub voor Wijchmaal (dit is een mobiliteitsknooppunt met openbaar vervoer, autoplaatsen, deelauto’s, extra diensten zoals bv. WIFI, pakjesafhaalpunt, strijkafhaalpunt …) met een tram/treinhalte (Spartacus, wij blijven hiervoor ijveren bij de Vlaamse en federale overheid)
› Fietspaden.
Als onderdeel van onze fietsdeal de komende 12 jaar
  • vernieuwde vrijliggende fietspaden Dijkerstraat
  • we ijveren voor een heuse fietssnelweg van oost naar west (tussen Hechtel en Bree), dwars door Wijchmaal in samenwerking met de provincie
› Vrije tijd.
  • Voetbal: steun bij vernieuwing accommodatie bij samenwerking
  • Bij gezond leven hoort ook voldoende beweging. Daarom gaan we voor een loop- en wandelpiste in Wijchmaal.

Benieuwd naar de mensen die Peer voor u sterker willen maken? Ze komen uit alle plaatsen van Peer, maar hebben één gemeenschappelijk doel: Peer klaarmaken voor de toekomst.