7 uitdagingen én onze duurzame oplossingen

Wij zien voor onze stad 7 grote uitdagingen voor de toekomst. En daarvoor hebben we hedendaagse en duurzame oplossingen die Peer sterker zullen maken.

Een gezonde en slimme stad

Ons plan is om te evolueren naar een stad waar technologie wordt ingezet om het leven makkelijker te maken. Bijvoorbeeld een verder uitgebouwd digitaal loket, slimme vuilbakken, het opvolgen van luchtkwaliteit, veiligheidscamera’s …

Gezondheid, daar liggen heel wat mensen van wakker. Stoppen met roken, evenwichtiger eten, asbest, meer bewegen … Het zijn thema’s die alsmaar belangrijker worden in het dagelijks leven. Mensen maken bewuste keuzes en zijn terecht bekommerd om hun leefomgeving. Ook daar willen we als stad het voortouw nemen. Te beginnen met een groot Peers gezondheidsonderzoek i.s.m. Vlaanderen.

Een slimme stad gaat voor voldoende investeringen, maar combineert dit met een schuldafbouw op langere termijn. Het is onze intentie om de personenbelasting en de onroerende voorheffing niet te laten stijgen en, indien mogelijk, zelfs te verlagen. Maar hierbij moeten we vooral gezond realistisch blijven.

Benieuwd naar de mensen die Peer voor u sterker willen maken? Ze komen uit alle plaatsen van Peer, maar hebben één gemeenschappelijk doel: Peer klaarmaken voor de toekomst.