7 uitdagingen én onze duurzame oplossingen

Wij zien voor onze stad 7 grote uitdagingen voor de toekomst. En daarvoor hebben we hedendaagse en duurzame oplossingen die Peer sterker zullen maken.

Bruisende en (be)leefbare dorpen

We willen elk dorp laten leven en bruisen, want de eigenheid van de dorpen is belangrijk. Senioren moeten waardig kunnen ouder worden, kinderen moeten zorgeloos en veilig naar school kunnen gaan, jongeren moeten er zich thuis voelen. Wonen, sportvoorzieningen, open ruimte, openbaar groen en ontmoetingsplaatsen moeten gerealiseerd worden op maat van en samen met de inwoners van het dorp.

We gaan voor subsidies voor buurtwinkels, investeren in woongelegenheden, sport en cultuur op maat van het dorp, jaarlijks één groot dorpsevenement, bevlagging van de dorpscentra … en waarom niet werken met dorpsbudgetten? Vanaf 2019 willen we elk jaar één dorp in de kijker zetten. Houd jullie klaar!

Benieuwd naar de mensen die Peer voor u sterker willen maken? Ze komen uit alle plaatsen van Peer, maar hebben één gemeenschappelijk doel: Peer klaarmaken voor de toekomst.